Celodenní seminář "Agrese mezi psy", Brno, 15.6.2013

16.06.2013 19:38

Marcela Coufalíková s Marcelou Smolovou se zúčastnily v Brně celodenního semináře "Agrese mezi psy", kterým účastníky provázela Lenka Blachová ze Psí školy Berenika a Magda Šimečková z Koiry, obě z Ostravy.

Děvčata měla připravenou prezentaci vždy se stručným shrnutím probírané problematiky, k ní názorné fotografie a videa. K tomu všemu sdělily všem posluchačům velkou spoustu informací. Účastníci se dozvěděli, jak se naučit "číst" psy, jak dál tyto informace zpracovávat, co to je agrese, jaké má formy, projevy, jak agresi řešit a kdy a za jakých podmínek ji řešit a hlavně také, jak ji neřešit a jak ve psu agresi nevypěstovat.

Tento seminář nás zase posunul o kus dopředu a rozšířil naše kynologické obzory. Všem pejskařům takový seminář vřele doporučujeme.