Homo kynologicus

Homo kynologicus (čili člověk - kynolog) je poměrně hojným poddruhem člověka moudrého (Homo sapiens).

Popis:

     Morfologické rozdíly mezi člověkem moudrým a kynologem jsou nepatrné.

     Výrazné odlišnosti zaznamenáme pouze v oblečení. Kynologa lze ve společenském oděvu vidět jen velmi sporadicky (např. na výstavách), častěji bývá jeho oblečení, sestávajícího nejčastěji z džín, sportovních souprav, maskáčů či jinak do zelenohněda zbarvených svršků, kraťasů, tenisek či pohorek, obaleno odumřelými chlupy a bahnem.

Výskyt:

     Zatímco Homo sapiens je takřka kosmopolit (tj. vyskytuje se hojně po celém světě), s kynologem se setkáme na výstavách, zkouškách, svodech, bonitacích, závodech, agility, kynologických cvičištích, střihačských soutěžích a v přírodě obecně.

     Kynologové žijí ve smečkách.

 

 Etologie (chování):

Kynologové jsou družní, hovorní (pokud se hovor týká psů), mají smysl pro humor a přímo úměrně délce soužití se psem nebývají po jisté době už tak přemrštěně čistotní. K ostatním lidem se chovají nevšímavě, ale v případě verbálního nebo dokonce fyzického napadení okamžitě tvrdě zakročí. Zatvrzelému a agresivnímu odpůrci kynologie může  být rozzuřený kynolog velmi nebezpečný, zejména je-li podpořen smečkou jedinců svého druhu, případně druhu Canis familiaris (pes domácí).

    K příslušníkům vlastního druhu jsou kynologové velmi přátelští, ochotně se  podělí o potravu, nikoliv však o tituly na výstavě. Ve výstavním  kruhu nebo v různých soutěžích se z kynologů stávají rivalové, kteří  dovedou bojovat velmi tvrdě a ne vždy čestně. Třebaže jsou kynologové v jádru dobrosrdeční, nic je nepotěší tolik, jako když si konkurence koupí psa, kterému nenaroste zub.

    Kynologové rádi fotografují. Důvodem je potřeba zdokumentovat krásu, případně výkon svých psů. Psy fotografují převážně ve výstavním postoji, visící na rukávu, případně obklopené získanými poháry, neméně však ani vsedě, hrající si, spící... Často fotografují i psy svých soupeřů. Snímek cizího exteriérově kvalitnějšího psa je pak příčinou kynologových depresí.

 

Způsob života:

     Kynologové nejraději obývají osamoceně stojící objekty s velkým  pozemkem.

     Mnoho kynologů je však vzhledem ke svým finančním možnostem nuceno žít i v oblastech hustě osídlených druhem Homo sapiens. Takoví kynologové jsou zpravidla nešťastní a frustrovaní, neboť okolní prostředí je omezuje v jejich přirozených potřebách, mezi něž patří např. život ve smečce, značkování teritoria a volný pohyb. Držení kynologů ve městech a na sídlištích lze bez nadsázky definovat jako týrání.

     Obytné prostory kynologů se vyznačují charakteristickými rysy. Koberce (pokud se vyskytují), bývají skvrnité a nábytek je ohlodán, stejně jako  dveře. Výška okusu odpovídá kohoutkové výšce chovaného plemene, stejně jako velikost stop na ložním prádle. Na zdech se hojně nacházejí krátery  Ngorongoro. Veškeré bytové textilie jsou pokryty různě dlouhou srstí. Jen výjimečně jsou bezsrsté, propadl-li kynolog kouzlu naháčů, pudlů či ostatních nelínajících plemen.

     Navštíví-li kynologa průměrný příslušník druhu Homo sapiens, je zprvu s tlapkami na svých ramenou šokován, vzápětí oslintán, umazán či ochlupen. Jen obtížně si hledá místo na slunci, nebo lépe řečeno na sedací soupravě. Ve všech obytných prostorách se hojně vyskytují pískací hamburgery, míčky, gumové slepice a kosti z buvolí kůže v různém stadiu rozžvýkanosti.

    Koupelna kynologa je zavalena lahvičkami se šampony, kondicionery, balzámy, prostředky na růst srsti, proti lámavosti, proti statické  elektřině, proti blechám, pro lesk srsti, na čištění očí, uší, zubů, na odstranění zacuchanin a na zvýraznění barev srsti, případně na odstranění nežádoucího barevného nádechu srsti. Hygienické prostředky samotného představitele rasy - homokynologa - se omezují na mýdlo s jelenem a kartáček na zuby.

    Pokud k obydlí kynologa patří pozemek, nese i on charakteristické rysy.

    Kolem řádného oplocení vedou bahnité stezky, na pozemku se nevyskytuje žádná živá drůbež a žádné záhony. Samotnou kapitolou je dopravní  prostředek kynologa, jeho osobní vůz. Obvykle bývá z pochopitelných důvodů typu kombi a v nákladovém prostoru se povalují vodítka, košíky,  pešky či různé postroje. Auto je zřídkakdy umyto a jeho blatníky jsou často to jediné, co v blízkosti kynologa a jeho smečky dokázalo bez úhony vykvést. Na zadním skle nacházíme pak obvykle samolepku s rodinným  miláčkem, takže před výstavou si stačí projít parkoviště a máme zhruba  představu o zastoupení jednotlivých plemen. Automobilu nevěnuje kynolog žádnou zvláštní pozornost, protože pro něj neznamená skutečně nic jiného, než dopravní prostředek plný kulatých otisků od čumáku svého čtyřnohého přítele.

 

Potrava:

     Kynologové se zřídka vyskytují v místě svého trvalého bydliště, a tak se obvykle živí potravou dostupnou na kynologických akcích. Nejčastěji  to jsou párky, bramboráky, langoše, kuřecí stehna, klobásy, chipsy, zmrzlina, káva a pivo. Ani doma nevěnují přípravě vlastní potravy zvláštní pozornost, zohledňují zejména finanční a časovou nenáročnost přípravy vlastních pokrmů.

 

Rozmnožování a pohlavní dimorfismus:

     Skutečnost, že děti nelze vystavovat, používat k aportování kachen, ani zapřahat a i jejich základní výcvik je náročný a s nejistým výsledkem,  je důvodem, proč samičky kynologů, kynoložky, mají jedno, maximálně dvě mláďata. Výchovou ve smečce je dán perfektní základ pro to, aby z dětí vyrostli dokonalí kynologové. Smečka zpočátku mládě kynologa bezvýhradně chrání, postupem času vychovává a vštěpuje mu základní pravidla slušného chování.

    Časem si mladý kynolog dokáže vybojovat v hierarchii smečky svou pozici a připravuje se tak na okamžik, kdy se stane, hned po rodičích, nejvýše postaveným jedincem. Matce - kynoložce tak odpadá spousta práce a začíná se věnovat svému mláděti intenzivněji v okamžiku, kdy ho lze  přihlásit na soutěž Junior handling, zasvěcovat ho do výcviku nebo  úpravy psů.

    Kynoložky se výrazně odlišují od samic druhu Homo sapiens. Sejdou-li se dvě ženy moudré, proberou spolu manžela, děti a Esmeraldu, sdělí si vzájemně nové recepty z časopisu Tina a na závěr se shodnou, že ta nová  blůzička paní Vopršálkové je skutečně rozkošná... Dvě kynoložky spolu dovedou klábosit rovněž zcela neúnavně celé hodiny, ale obsah jejich rozhovoru je diametrálně odlišný. Téma "manžel" zcela vynechají, o  dětech se zmíní jenom potud, zaznamenaly-li nějaký kynologický úspěch a dále hovoří výhradně o tom, jak Alis (Chanel, Brit, Simon, Ayka atp....)  dopadli na výstavě (zkouškách, bonitaci, závodech), proberou složení a receptury krmiv a vzájemně se shodnou na tom, že ta fena, co si Vopršálková přivezla z USA určitě nestojí za ty peníze, poněvadž je strmá na zadek, nemá chlupy, má světlý oko a ten pohyb taky nic moc.

     Muži - kynologové diskutují o stejných tématech jako kynoložky, zatímco muži Homo sapiens hovoří výhradně o sexu, fotbale a politické situaci.

     Žena kynoložka si nikdy nestěžuje, že nemá co na sebe, ale stěžuje si,  že nemá co vystavovat, co cvičit nebo s čím závodit (všichni psi už mají  všechny možné tituly a zkoušky, je třeba koupit nového, nebo si nechat  štěně). Manžel kynoložky musí být srozuměn s tím, že když se vrátí z  práce (a najde čirou náhodou manželku doma), na kuchyňském stole nestojí  teplá večeře, ale pes a drahá polovička nesvírá v ruce vařečku, ale  kartáč, nůžky nebo trimovací nůž.

     Jak už bylo výše uvedeno, kynoložky nesledují stupidní televizní seriály, ani nečtou slaboduché románky, ale po večerech studují odbornou  kynologickou literaturu, ročenky, zpravodaje a katalogy. Znají perfektně rodokmeny a výsledky psů svých přátel, ale dělá jim potíže vzpomenout  si, jakého pohlaví jsou kamarádovy děti. Vaří levně, rychle, ne vždy příliš chutně a hlavně málokdy.

     Jejich specialitou jsou chlupaté knedlíky, chlupatá sekaná a chlupatá polívka z pytlíku.

     Pohlavní dimorfismus je u Homo kynologicus nevýrazný, protože příslušníci obou pohlaví se stejně oblékají a chovají. Pakliže kynoložka, nebo kynolog mají za životního partnera obyčejného příslušníka druhu Homo sapiens, nastává boj, který končí často rozvodem.

     Jen v ojedinělých případech lze udělat z obzvlášť tvárného jedince člověka moudrého kynologa, ale stojí to spoustu času, energie a nervů a  mnohem lepší je se nežádoucího partnera zbavit a oženit či provdat se za  kynologa.

     Některé ambiciozní kynoložky si však záměrně pořizují manžely - nekynology. Důvodů je několik. Manžel - nekynolog nepředstavuje žádnou  konkurenci v kruhu ani na závodech, nemá odlišný názor na výběr krycího psa (protože nemá žádný) a nezabírá si pro uspokojování svých  kynologických potřeb nejnadějnější psy chovatelské stanice. Na druhou stranu s ním nelze rozumně pohovořit, neboť dysplazii považuje za  plemeno a Junior handling za prodej štěňat. Když si pak kynoložka  uvědomí, že takovýto manžel zabere v posteli stejně místa jako dospělý barzoj a sežere toho bezmála tolik, jako dva barzojové, nezřídka má chuť podat žádost o rozvod. Důvodem, proč to neudělá, bývá  skutečnost, že potřebuje někoho, kdo by zvedal psy do vany, fungoval coby tažná síla při transportu výstavní klece a v neposlední řadě to všechno sponzoroval.

 

Řády:

     Druh Homo kynologicus se dále dělí na mnoho dalších řádů, např. Homo kynologicus var. drillus (člověk - výcvikář), Homo kynologicus var. musherus, Homo kynologicus var. agiliticus, atd. Řády se dělí na čeledě, lidově zvané např. ovčáčkáři, pudlaři, chrtaři, dogaři, atd. Některé čeledě mají své podčeledě, např. chrtaři se dále dělí na vipetáře, barzojáře, atd. Jednotlivé řády, čeledě a podčeledě se od sebe v  maličkostech liší  (výstroj, výskyt, chování), ale výše popsané základní  rysy druhu Homo kynologicus jsou zachovány.

Závěr:

     Příslušníci druhu Homo sapiens, kteří se povýšeně nazývají "normální lidé" pevně věří, že se jim podaří nejrůznějšími zákony, omezeními, sankcemi a utlačováním kynology vyhubit a vytlačit na okraj společnosti. Navzdory jejich snahám nejsou kynologové ohroženým druhem. Jako jediní savci se dokáží rozmnožovat také nepohlavně, a to nákazou. K ní může dojít u kohokoliv (zejména u dětí a mládeže, a to i protikynologicky naočkované). Největší ohniska nákazy lze zcela jistě zaznamenat na kynologických akcích, nejčastěji pak v kategoriích štěňat...