Agility 

https://www.klubagility.cz/

 

Agility je kynologická disciplína, při které se prostřednictvím hry vytváří mezi psem a psovodem velmi úzký kontakt, vycházející z jejich vzájemného přátelství a důvěry.

Vznikl na konci 70. let v Anglii jako obdoba koňského parkuru. Vzhledem k tělesné stavbě a možnostem psů oproti koním však na psím parkuru nejsou pouze skokové překážky, ale také tunely, kladina, střecha, houpačka, proskokový kruh, skok daleký a slalom.

Úkolem teamu (pes a psovod) je překonat překážky v určeném pořadí, s minimem chyb a v nejkratším čase. Překážky překonává pouze pes a úkolem psovoda je psa správně na překážky navést a zbytečně mu nepřekážet :-)

Podle nároků na výkon lze agility provozovat jako rekreační hru i jako vrcholový sport. Je určeno pro psy všech plemen a psovody všech věkových kategorií.