Klikr trénink

Klikr trénink je velmi účinná technika, pokud se ovšem používá správně. Můžete díky ní dosáhnout mimořádných výsledků během poměrně krátké doby. Využívá namísto donucení psa k provedení cviku "tvarování chování" metodou postupných kroků. Ke stanovenému cíli se tak dostáváme postupně, po částech. Dobrý plán a správné používání jsou opravdu klíčové. Naučíme Vás, jak na to.